Công ty TNHH

VLAND CORP

Up

Chủ Tịch HĐQT :
Mr. Hồ Minh Long

Tổng Giám Đốc :
Ms. Nguyễn Thanh Nga

Dưới tầm nhìn & định hướng của BLĐ đã có kinh nghiệm chuyên sâu trên thị trường BĐS, với tổng quân số hơn 200 tại trụ sở và các văn phòng, cùng hệ thống CTV/F2 hùng mạnh, VLAND luôn trong tư thế sẵn sàng huy động toàn bộ nguồn nhân lực triển khai các chiến lược kinh doanh và marketing để tạo hiệu ứng, dậy sóng cùng chủ đầu tư, quét sạch mọi bảng hàng !

Hành trình mới Vland Corp 2022
Công ty TNHH

VLAND CORP

Up

Chủ Tịch HĐQT :
Mr. Hồ Minh Long

Tổng Giám Đốc :
Ms. Nguyễn Thanh Nga

Dưới tầm nhìn & định hướng của BLĐ đã có kinh nghiệm chuyên sâu trên thị trường BĐS, với tổng quân số hơn 200 tại trụ sở và các văn phòng, cùng hệ thống CTV/F2 hùng mạnh, VLAND luôn trong tư thế sẵn sàng huy động toàn bộ nguồn nhân lực triển khai các chiến lược kinh doanh và marketing để tạo hiệu ứng, dậy sóng cùng chủ đầu tư, quét sạch mọi bảng hàng !

Hành trình mới Vland Corp 2022
LEADERS
Giám Đốc Kinh Doanh

Ms. Nguyễn Thu

Giám Đốc Kinh Doanh

Mr. Ngô Văn Vũ

Giám Đốc Kinh Doanh

Mr. Hoàng Phúc Toàn

Giám Đốc Kinh Doanh

Ms. Nguyễn Thu

Giám Đốc Kinh Doanh

Mr. Ngô Văn Vũ

Giám Đốc Kinh Doanh

Mr. Hoàng Phúc Toàn

STRUCTURE