Khánh Hòa phê duyệt 10 điểm mỏ mới phục vụ dự án đường cao tốc Bắc – Nam

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt 10 điểm mỏ mới (đất san lấp) phục vụ cho nhu cầu khai thác khoáng sản cung cấp cho dự án đầu tư một số tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn Nha Trang – Cam Lâm.

Phối cảnh dự án cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã thực hiện thủ tục để cấp mới 3 giấy phép khai thác khoáng sản (đất san lấp) cho nhà đầu tư đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm qua địa phương.

Để triển khai, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh, đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định, trong đó có dự án đường cao tốc Bắc – Nam qua địa phương.

Được biết, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm có điểm đầu tại Km5+783 (thuộc xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) điểm cuối tại Km54+00 trùng với điểm đầu dự án Cam Lâm – Vĩnh Hảo (thuộc xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Tổng vốn đầu tư dự án được cập nhật sau bước thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình 5.536,15 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 2.556,99 tỷ đồng; phần Nhà nước tham gia trong dự án khoảng 2.979,16 tỷ đồng.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *